7 soļi klientu sūdzību risināšanā

1. Uzklausi!

Izrādi sapratni un empātiju
Uzmanīgi uzklausi 
Nepārtrauc

2. Pieņem!

Mini savu vārdu, uzvārdu un amatu
Izzini un rakstiski piefiksē klienta personas datus un kontaktinformāciju
Izzini un rakstiski piefiksē hronoloģisku notikumu secību
Izzini un rakstiski piefiksē situācijā iesaistītās personas un faktus
Ja nepieciešams, palūdz klientam pašam īsumā aprakstīt notikušo
Ja nepieciešams, infomē par notikušo atbildīgās personas nākamajā līmenī

3. Izzini!

Noskaidro notikušā patiesos iemeslus 
Uzdod precizējošus jautājumus
Atdali emocijas no faktiem
Noskaidro klienta rīcību un atbildību notikušajā
Palūdz kādus objektīvus pierādījumus, kas apstiprina minēto informāciju

4. Uzņemies atbildību!

Uzņemies atbildību savas autoritātes robežās
Novērs līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē

5. Izvērtē potenciālos risinājumus!

Izvērtē potenciālos risinājumus savas atbildības robežās
Ja nepieciešams, piesaisti nākamā līmeņa atbildīgo personu
Pamato un piedāvā vairākus risinājumu variantus
Sniedz saprotamu skaidrojumu par katru no tiem
Palīdzi klientam pieņemt lēmumu

6. Vienojies par risinājumu!

Saņem klienta atgriezenisko saikni par turpmāko rīcību
Saņem klienta piekrišanu risinājumam
Sniedz saprotamu skaidrojumu par nākamajiem soļiem

7. Pārliecinies par apmierinātību!

Sazinies ar klientu un pārliecinies par viņa apmierinātību
Aicini uz saziņu un turpmāku sadarbību

Un atceries – problēmas jeb situācijas X ir ik viena biznesa neatņemama sastāvdaļa. Tā notiek! Un tieši tāpēc klienti tevi un tavu uzņēmumu vērtēs pēc 3 kritērijiem – vai tavs produkts sniedz solīto, kā tu risini problēmas, vai un cik bieži tās atkārtojas.

Vairāk šeit – www.ccgroup.lv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s