Par panākumiem

Sirdsmiers un mīlestība, veselība, ģimene un draugi, finansiālā neatkarība, ideāli un vērtības, dzīves jēgas apzināšanās, pašrealizācija, gandarījums par paveikto, apkārtējo cilvēku cieņa un atzinība. Tas

1 2