Nepārdošana

Vai zināji, ka efektīvākā pārdošanas metode ir…..nepārdošana? Klienta rīcības brīvības ilūzija. Klients grib domāt, ka viņš kontrolē situāciju un pats pieņem lēmumus. Tāpēc, jo vairāk

1 2