KRĪZES PĀRVARĒŠANAS STRATĒĢIJA

Darvins reiz teica – “Izdzīvo nevis stiprākie, bet gan elastīgākie indivīdi! Tie, kas veiksmīgāk spēj pielāgoties pārmaiņām!”

Nevar nepiekrist, vai ne?

Pārmaiņu laiki nu ir klāt. Tagad jautājums nav par to, kāds tu biji, kad nokļuvi vētrā, bet gan par to, kāds tu izkļūsi ārā, cik ātri tas notiks un kādas mācības būsi apguvis!

Ja esi uzņēmuma vadītājs vai sava biznesa īpašnieks, zemāk ir secība un obligātie jautājumi uz kuriem nu ir jāatrod atbildes!

1. SKAIDRĪBA

Objektīvi izvērtē šībrīža situāciju. Kāda ir uzņēmuma situācija šobrīd? Kas par to liecina? Ko tu vari ietekmēt un ko nevari? Ko tu pats par to visu domā? Ko par to domā tavi darbinieki? Ko nākamreiz darīsi citādi, lai pasargātu uzņēmumu? Ko konkrēti tu šobrīd vēlies panākt? Kāds, tavuprāt, ir šī brīža labākais risinājums? Kā to var izdarīt? Kāds būs pirmais solis?

2. NULLES LĪMEŅA DOMĀŠANA

Sāc no nulles. Ja tu tagad sāktu biznesu no sākuma, no nulles – kādas aktivitātes vai projektus tu vairs nerealizētu, ja zinātu to, ko zini tagad? Ar kādiem cilvēkiem nesadarbotos un ar kādiem sadarbotos? Kādus produktus ražotu? Kādas apmācības apmeklētu? Kādas kompetences apgūtu un kādas pilnveidotu? Kādu biznesa modeli izvēlētos? Kādiem apstākļiem un situācijām tu pievērstu īpašu uzmanību? Kādus darbinieku piesaistītu un no kādiem atbrīvotos? Kāpēc?


3. REORGANIZĀCIJA

Izvērtē esošos jeb pieajamos resursus. Kādi ir šī brīža svarīgākie uzdevumi un prioritātes? Kuri ir tavi vērtīgākie darbinieki? Kādi finanšu resursi ir pieejami? Kādi maksas un bezmaksas instrumenti ir pieejami? Kādi biznesi aug un attīstās krīzes situācijā? Kā tu un tavi produkti var pārorientēties uz pelnošajām nozarēm? Kādas kompetences ir jāapgūst pašam un kādas darbiniekiem? Kādas pārdošanas platformas un instrumenti šobrīd strādā un kādi nē? Ko vari darīt, lai noturētu un motivētu savus darbiniekus? Kas ir viena svarīgākā ikdienas aktivitāte, kas šobrīd dod lielāko pienesumu?

4. VĒRTĪBU AUDITS

Pārskati vērtības. Kas šobrīd ir svarīgi – sabiedrībai, klientiem, tev, ģimenei, darbiniekiem. Kāds atbalsts visvairāk ir nepieciešams tev, ģimenei, darbiniekiem? Kādas atbalsta iespējas šobrīd ir pieejamas? Kāds ir šī brīža vērtību saraksts un kādas ir prioritātes? Kā mainās pienākumi un atbildība – kuri 20% produktu līdz šim ir devuši 80% peļņas? Kuras no 20% aktivitāšu ir devušas 80% rezultātu? Kuri no 20% darbinieku ir paveikuši 80% darba? Kuri no 20% klientu ir devuši 80% peļņas.

5. OPTIMIZĒŠANA

Atvieglo finanšu slogu un iekšējos procesus. Kuri rēķini vēl nav apmaksāti? Kādi ir prognozējamie ienākoši maksājumi? Kurus no maksājumiem jeb izdevumiem var pārtraukt un no kuriem atteikties? Kuras izmaksas var samazināt? Kuras no aktivitātēm var deleģēt un kam? Kurām aktivitātēm var piesaistīt ārpakalpojumu? Kuras aktivitātes/procesus var veikt ātrāk, ērtāk, lētāk? No kurām aktivitātēm var atteikties?

6. KONTROLE

Mazini haosu un pārņem kontroli pār situāciju. Kādu rīcību un emocijas tu sagaidi pats no sevis? Ko no tevis sagaida tavi darbinieki? Kādi lēmumi ir jāpieņem tagad un kādi ilgtermiņā? Kuriem biznesa procesiem nepieciešama lielāka uzmanība un rūpīgāka kontrole? Kurus no pienākumiem tagad būs jāveic pašam? Pēc kādiem kritērijiem mērīsi progresu?

7. RĪCĪBA

Rīkojies nekavējoties. Kādus 3 pirmos lēmumus tu pieņemsi. Kādas 3 aktivitātes tu veiksi nekavējoties, attiecībā uz sevi, darbiniekiem un procesiem? Kādā laika posmā tu ieviesīsi pārmaiņas? Kuri cilvēki būs par to atbildīgi? Kurā brīdī būs jāpieņem nākamie lēmumi un kādi?


Pienācis laiks līderiem un drosmīgiem lēmumiem!

Lai izdodas! Edgars

p.s. 16 lieliski vakari – online

www.ccgroup.lv/issavienojums

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s