KĀ KĻŪT PAR IZCILU VADĪTĀJU?

Ko nozīmē, būt izcilam vadītājam? 

Manuprāt. Vadītājam nav jābūt visu varošam supervaronim, taču viņam ir jābūt superīgam piemēram. Varonim un autoritātei, vispirms, jau savās acīs. 

Tādam, kuram ir mērķi un veselīgas ambīcijas, kurš sevi ir pierādījis un turpina pierādīt ar reāliem darbiem. Kā teiktu Robins Šarma – jābūt līderim bez titula. 

Par vadītājiem nepiedzimst, par vadītājiem top – procesā no laba uz izcilu. Pa ceļam. Savukārt, titulus mums piešķir darbinieki un klienti par paveiktajiem darbiem. Tad, kad esam to pelnījuši. 

Attēlā zemāk ir efektīva vadītāja “Maslova” piramīda, proti, tās pamatā atrodas paši svarīgākie un nozīmīgākie elementi. 

Vadītāja ceļš augšup pa izcilības kāpnēm noris divās paralēlās dimensijās – attīstot savas profesionālās kompetences un attīstot sevi kā personību. 

Citiem vārdiem, tu iemācies ne tikai vadīt, bet arī – būt par cilvēku. Jo augstāk kāp, jo labāk tu vadi procesus un patīkamāks esi kā personība. 

1. Līmenis – izdarīt lietas. 

Ikdienas procesu plānošana. 
Kas jādara? 
Kāpēc jādara? 
Kādā secībā jādara?

Pienākumu un atbildības sadale. 
Kas dara? 
Ko dara? 
Kāpēc dara? 

Lēmumu pieņemšana un to izpilde.
Kā norisinās biznesa procesi uzņēmuma ietvaros? 
Kurš būs atbildīgs par rezultātu katrā no posmiem? 
Kādas ir lēmumu ieviešanas procedūras? 
Kāds ir problēmu risināšanas algoritms? 

Kontrole. 
Kā tiks nodrošināta darba kvalitātes kontrole? 
Kādi būs progresa atskaites punkti jeb KPI? 

2. Līmenis – veicināt darbinieku izaugsmi. 

Motivēšana. 
Kā tiks veicināta komandas darba efektivitāte? 
Kādā veidā tiks panākts, ka darbinieki strādā vienota mērķa vārdā?

Iekšējo resursu attīstīšana. 
Kādā veidā tiks izvērts un attīstīts darbinieku iekšējais potenciāls? 
Kā notiks apmācību process? 
Kāda izskatīsies darbinieku ilgtermiņa izaugsmes programma?

Iesaiste. 
Kā panākt ikviena darbinieka iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā? 
Kā darbiniekiem radīt lojalitāti un piederības sajūtu uzņēmumam? 

3. Līmenis – attīstīt sevi. 

Stratēģiskā plānošana un datu analīze. 
Kā mainās biznesa vide? 
Kādas būs nākotnes līdera kompetences? 
Kas jadara uzņēmumam, lai saglabātu konkurentspēju? 
Kādi svarīgākie KPI jeb biznesa mērījumi atspoguļo uzņēmuma dzīvotspēju?

Pašizaugme. 
Kas jādara, lai kļūtu par izcilu vadītāju? 
Kas ir mani profesionālie mērķi? 
Kur ir manu spēju robežas? 

4. Līmenis – radīt sekotājus. 

Līderisms. 
Ko nozīmē, būt līderim? 
Kā panākt darbinieku cieņu un atzinību? 
Kā nodrošināt darba vidi, kas iedvesmo un veicina izaugsmi? Kā panākt savu ideju realizēšanu caur citiem cilvēkiem? 

Atceries – no apakšas uz augšu. No pamatiem uz detaļām un niansēm. Darbs ar kompetencēm un darbs ar sevi. Paralēli. 

Pievērs uzmanību!  https://www.ccgroup.lv/panakumi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s