Apziņas paplašināšana – framing

Tu jau zini. Strukturēti un secīgi jautājumi ir efektīvākie instrumenti, lai izmanītu šī brīža realitāti! Pārmaiņas notiek brīžos, kad cilvēks meklē uz tiem atbildes un pārskata savas emocijas!

Katrs no mums domā savu šī brīža rāmju ietvaros, taču pārmaiņas atrodas ārpus ierastajiem rāmjiem un domāšanas klišejām. Tas nozīmē – jāierauga, jāsadzird un jāsajūt lietas atšķirīgā veidā. Gan pašam, gan sarunas partnerim, kurš atrodas uz pārmaiņu ceļa.

Psiholoģijā šo tehniku sauc – Framing. Zemāk ir ietekmīgākie rāmji, kurus izmanto profesionāļi, lai manītu sarunas partnera domāšanas virzienu.

Fantāziju rāmis

Iedomājies, ka… Kas notiktu, ja…? Kā būtu, ja…? Ja pieņemam, ka…

Atceries – reizēm ir nepieciešams atbrīvoties no šī brīža situācijas rāmja, paplašināt apziņu, atraisīt fantāziju un iztēloties notiku attīstību tuvākā un tālākā nākotnē!

Kontrastu rāmis

Kādas vēl ir alternatīvas…? Atšķirībā no… Tev lieliski sanāk… Kāds ir tavu panākumu noslēpums? Un kā tu nosauktu pretstatu šai sajūtai…? Ko tu vēlies tā vietā…?

Atceries – izmantojam brīžos, kad nepieciešams radīt pretpolu un akcentēt kontrastu. Šādi sarunas partneris pārnes uzmanības fokusu no problēmas uz risinājuma meklēšanu!

Atkārtošanas rāmis

Tātad, tu vēlies, lai… Ja es pareizi sapratu, tad… Ļauj man precizēt…Vispirms mēs izrunājām…, pēc tam…un noslēgumā…

Atceries – izmantojam brīžos, lai precizētu sarunas partnera teikto un vienlaicīgi akcentētu – nonenkurotu viņa apziņā viņa paša pausto informāciju!

Pierādījumu un faktu rāmis

Kā tu to zini? Kas par to liecina? Kurā brīdī tieši tas notiek? Kas notiek pēc tam? Kā tu to izskaidrotu?

Atceries – reizēm nepieciešams nodalīt faktus no emocijām un piešķirt notikumam loģisku un strukturētu veidolu!

Atvērtais rāmis

Ko tu par to domā? Kāds ir tavs vērtējums? Kā to raksturotu? Ko tev nozīmē…? Kas tavā dzīvē ir mainījies pa šo laiku? Kur ir tava atbildība?

Atceries – to izmantojam, kad vēlamies panākt no sarunas partnera brīvu un nepiespiestu vēstījumu, kurā viņš pats izvēlas vārdus, frāzes un citus izteiksmes elementus!

Cēloņu un seku rāmis

Ko tieši tu darīji, pirms tas notika? Ko šis cilvēks vēlējās panākt? Kāda bija tava reakcija? Kā tev šķiet, kas izraisīja šādu rīcību? Ko tu nākamreiz darīsi citādāk?

Atceries – šādi palīdzam sarunas partnerim saskatīt kopasakarības starp notikumiem, emocijām un iegūto atbildes reakciju!

Sistēmiskais rāmis

Kā tu vērtē šo emociju/notikumu virknējumu? Kādas kopasakarības tu saskati? Kā šī emocija/notikums ietekmē tavu dzīvi? Kurus cilvēkus vēl tas ietekmē? Kādi apstākļi to ir veicinājuši? Kā to var nākotnē novērst?

Atceries – šādi palīdzam sarunas partnerim paskatīties uz konkrēto situāciju no sistēmiskā viedokļa. Tas nepieciešams, lai objektīvāk novērtētu notikušo un prognozētu līdzīgu notikumu atkārtošanos nākotnē!

Turpinājums šeit – http://www.ccgroup.lv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s