Ir tādi cilvēki

33876135_l

Ir tādi cilvēki – pašpietiekami un sirdsgudri. Cilvēki, kas ir atklājuši sevī veselu pasauli un sevi šajā plašajā pasaulē. Ir atkal tādi, – mīlestības pilni. Tā plūst pāri malām un nesavtīgi aplaimo ikvienu, kurš gadās ceļā. Ir cilvēki, stipri un nelokāmi kā karavīri, kuri gatavi atdot savas dzīvības par dzimto sētu. Ir iedvesmas cilvēki, kas apbur ar savu harizmu un patiesumu. Un zini, visiem šiem cilvēkiem ir kas kopīgs – viņiem ir mērķis. Katrs no viņiem reiz ir izvēlējies iet savu ceļu. Jau labu laiku atpakaļ viņi ir atraduši atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem.Tas nenotiek uzreiz. Tam ir vajadzīgs laiks. Ir tādi cilvēki.

Uz tikšanos! http://panakumi.instapage.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s