Pārdošanas vadība

EKSPERTA LĪMEŅA PĀRDOŠANAS VADĪBA

Viena no galvenajām atziņām, ko esmu guvis no savas vadītāja pieredzes – komandas panākumi nerodas ofisā pie atskaitēm un cipariem, bet gan pie klientiem un kopā ar pārdevējiem. Darbinieki ir tie, kas nodrošina rezultātu dinamiku, tirgus daļu izaugsmi un uzņēmuma attīstību kopumā. Tāpēc nekas nevar būt svarīgāks, kā attīstīt darbinieku kompetences un palīdzēt tiem kļūt par labākiem sava darba darītājiem. Izcils vadītājs katras darba dienas beigās sev uzdod jautājumu – “Ko es šodien esmu izdarījis, lai mana komanda būtu labāka nekā tā bija vakar?” Un šāds vadītājs prot atrast atbildes – ko tieši vajag darīt, kā lietas ir jādara, un cik daudz var izdarīt, ja visi strādā kā vienota komanda. Ticu, ka Tu vēlies uzlabot savas vadītāja prasmes, tāpēc aicinu Tevi pievienoties nodarbību ciklam.

  • MĒRĶIS

Palīdzēt vadītājiem sasniegt plānotos pārdošanas rezultātus.

  • NORISE

Apmācības notiek reizi nedēļā dinamiskā un interaktīvā formā 10 – 12 cilvēku grupā, kur katrs dalībnieks ir iesaistīts darba procesā un aktīvi līdzdarbojas. Katram dalībniekam ir izveidota sava darba burtnīca, kurā tiek veikti pieraksti, pildīti uzdevumi, analizēts savs un kolēģu sniegums. Teorētiskā daļa aizņem 30%, praktiskā apmēram 70% no apmācību laika.
Laiks: 5 ceturtdienas vakari laikā no 18:00 – 21:00.
Kopējais apjoms: 15 stundas.
Vieta: BA Turība.
Sākums: 24. aprīlis.

  •  SATURS

Izcila vadītāja kompetences.
Izcila pārdevēja kompetences.
5 pārdevēju tipi un to potenciāls.
Darbinieku atlase – kritēriji un pārdevēja profesijas specifika.
Komandas motivēšana un vadība.
Laika plānošana un pienākumu sadalījums.
Efektīvākās pārdevēju apmācību metodes.
Pārdošanas procesa galvenie elementi.
Svarīgākie pārdošanas algoritmi.
Pārdošanas vizītes 7 posmi.
Efektīva pārdošanas komunikācija.
Biežākās kļūdas vadības procesā.

  • IZMAKSAS

250 eiro + PVN

  • IEGUVUMI

Labāk izpratīsi pārdošanas vadītāja lomu uzņēmumā.
Noteiksi efektīva vadītāja svarīgākās kompetences.
Definēsi izcila pārdevēja svarīgākās kompetences.
Izveidosi uz kompetencēm balstītu darbinieku izaugsmes programmu.
Iemācīsies atpazīt pārdošanas zvaigznes jau atlases procesā.
Uzlabosi savas komandas darba efektivitāti un pārdošanas rezultātus.
Apgūsi efektīvākās komandas vadības, apmācību un motivācijas metodes.
Iemācīsies savā darbā izmantot noteiktus koučinga elementus.
Iegūsi profesionālus kontaktus un pārliecību par savu rīcību.
Atradīsi atbildes uz citiem sev svarīgiem jautājumiem.

  • PASNIEDZĒJS

Edgars Untāls. ICF sertificēts biznesa un personības izaugsmes treneris. Pārdošanas jomas eksperts, veicis vairāk nekā 13 000 vizīšu pie klientiem, organizējis un piedalījies neskaitāmās konferencēs un semināros, strādājis par starptautiskas farmācijas kompānijas tirdzniecības vadītāju. Šobrīd ir apmācību un konsultāciju uzņēmuma SIA „CCGroup” īpašnieks. Grāmatu „Pārdošanas Burvis” un „Nelieciet man domāt!” autors.

  • PIETEIKŠANĀS

Izlem, cik ļoti Tu vēlies sasniegt šī gada ambiciozos pārdošanas mērķus un raksti uz e-pastu: edgars@ccgroup.lv. Kā pamanīji, tad vietu skaits grupā ir ierobežots.

Uz tikšanos!
Edgars

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s