Aklums

IMG_4247Mūs visvairāk ietekmē tas, ko nepamanām. Neredzam, ignorējam vai uzskatām par mazvērtīgu. Arī vairums pārdevēju ir izstrādājuši funkcionālu aklumu pret pašu defektiem – vēlamie rezultāti netiek sasniegti nevis tāpēc, ka viņi nespēj atrisināt savas problēmas, bet tāpēc, ka nespēj tās saskatīt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s