Aklums

Mūs visvairāk ietekmē tas, ko nepamanām. Neredzam, ignorējam vai uzskatām par mazvērtīgu. Arī vairums pārdevēju ir izstrādājuši funkcionālu aklumu pret pašu defektiem – vēlamie rezultāti