Prāts kā mūzika

classic-1846719_1920

Vai zināji, ka prāts ir kā klavieres? Kā dārgs mūzikas instruments, kurš jānoskaņo ikdienas un regulāri jāliek lietā, lai skaņas kļūtu par mūziku. Lai domas kļūtu par sapņiem, sapņi par mērķiem un mērķi par realitāti.
Vai zināji, ka domas ir dzīva, pozitīvi vai negatīvi lādēta enerģija? Vai zināji, ka tu saņem atpakaļ to, ko pats izstaro, tikai 10 reizes lielākā apjomā? Vai zināji, ka prāts ir kā izpletnis, kurš darbojas tikai tad, kad ir atvērts?

No efektivitātes viedokļa psihologi prātam piešķir 2 diametrāli atšķirīgus stāvokļus. Pirmais ir strupceļš, otrs ir ceļš pretī garīgai izaugsmei, profesionālajiem panākumiem un sevis iepazīšanai.
1. CRASH
Contracted – sažņaugts. Kad esi sasprigts, emocionāli un fiziski uzvilkts.
Reactive – reaktīvs. Kad reaģē spontāni uz visu un visiem, kas “dara tev pāri”.
Analysis Paralysis – ar ierobežotu spriestspēju. Kad nespēj saskatīt un cēloņu un seku kopsakarības.
Separated – ārpus realitates. Kad atrodies pats savā ilūziju un fantāziju pasaulē.
Hurting/hating/hitting – sāpju un naida pārņemts. Kad visi un ikviens ir noskaņots pret tevi un vēlas nodarīt pēc iespējas lielākas sāpes.
2. COACH
Centered – iecentrēts. Kad apzinies sevi un atrodies saskaņā ar savām vērtībām.
Open – atvērts. Kad dod pasaulei savu enerģiju un pretī saņem to pašu, kopā ar jaunām iespējām un resursiem.
Aware – modrs. Kad skaties uz pasauli ar platu smaidu un atvērtām acīm.
Connected – savienots. Kad domas un rīcība ir viena procesa sastāvdaļas.
Holding – koncentrēts. Kad kontrolē situāciju un noturi savā uzmanības lokā svarīgākās prioritātes.

Šie abi stāvokļi ir reāli. Tu zini, par ko es runāju. Ir dienas, kad pasaule brūk kopā un dienas, kad viss notiek viegli. Tā tas notiek līdz brīdim, kad atrodam savas klavieres un sekojam instrukcijai. Tālāk jau viss notiek pēc mūsu pašu gribas. Atrodam, noskaņojam un pārvēršam skaņas par mūziku. Pārvaram personīgo gravitāciju un lidojam – aizvien biežāk un aizvien augstāk.

Amazing, vai ne?
Ieklausies! Mūzika jau skan… Lidosi? http://www.ccgroup.lv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s