PAR DARBINIEKU MOTIVĀCIJU

Kā jau iepriekš noskaidrojām – nauda nepadara darbinieku laimīgu un produktīvu, visa pamatā ir saskaņa vērtību līmenī. Proti, darba devēju un darbinieku vieno kas vairāk, nekā tikai nauda.

Nauda, protams, ir svarīga, taču tā nedrīkst kļūt par centrālo elementu savstarpējo attiecību modelī. Ir jābūt vēl kaut kam. Un šis, vēl kaut kas, satur kopā uzņēmumu. Jo garāks ir vadītāja “vēl kaut kā” saraksts, jo lielākas ir iespējas, ka darbinieki būs lojāli un apmierināti. Un līdz ar to arī klienti.

Un vēl viena lieta – ir motīvi un ir stimuli. Divas atšķirīgas lietas.

Motivēt – nozīmē atraisīt darbinieka iekšējo potenciālu. Zināt viņa dominējošās vērtības un mērķtiecīgi tās uzrunāt. Sniegt atbalstu šī brīža svarīgāko mērķu sasniegšanā. Palīdzēt viņam ieraudzīt sava darba rezultātus un sajust gandarījumu par paveikto. Iemācīties gūt vērtīgas mācības no katras kļūdas un neveiksmes. Uzklausīt viņa viedokli un iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Radīt piederību uzņēmumam un komandai. Izdarīt tā, lai darbinieks pats zinātu savus apslēptos enerģijas avotus un mācētu tos izmantot. Ir noteikts skaits pārdošanas profesionāļu, kuri ir izvēlējušies pašmotivāciju par savu pamata kompetneci un katru dienu turpina to uzlabot. Ar laiku tas kļūst par ieradumu. Par vienu no svarīgākajiem izcilu pārdevēju ieradumiem.

Atceries – pareizi piemeklētiem cilvēkiem nav nepieciešama papildu motivācija, bet gan kopīgs mērķis, spēcīgs līderis un regulāra atgriezeniskā saikne!

Stimulēt – nozīmē sniegt darbiniekam kādu ārēju impulsu, ar mērķi panākt vēlamo rezultātu. Uz brīdi “nopirkt” viņa EGO.

Stimulus var iedalīt sekojošās kategorijās:

Apbalvojums/sods

Gaidāmi/pēkšņi

Komandas/individuāli

Morāli/materiāli

Zemāk esmu apkopojis aktivitāšu sarakstu, kas, zināmos apstākļos, paātrina rezultāta sasniegšanu un uzlabo tā kvalitāti.

Kontrole

Apbalvojums

Sods

Sakārtota un prognozējama daba vide

Rīcības brīvība

Kopīgs mērķis

Vidēji, bet stabili ienākumi

Atgriezeniskā saikne

Publiska atzinība

Izaugsme

Drošība

Reputācija

Iespēja mācīties no profesionāļiem

Konkurence komandas ietvaros

Konkurence ārpus komandas

Zema pamatalga, taču neierobežota iespēja nopelnīt

Skaidri spēles noteikumi

Vadītājs kā spēcīgs līderis

Draudzīgs un atsaucīgs kolektīvs

Kas tad liek darbiniekam rīkoties aktīvāk?

Mana atbilde – kā kuram!

Atkarīgs no tā, kad konkrētais darbinieks pēdējo reizi ir ēdis vai dzirdējis atzinīgus vārdus no sava tiešā vadītāja.

Vai zināji, ka 87% darbinieku uzlabo savu profesionālo sniegumu pēc sava tiešā vadītāja uzslavas un atzinības, savukārt pēc rājiena vidēji 50% darbinieku strādā vēl sliktāk.

Profesionāls vadītājs izmanto abas iepriekš minētās darbinieku ietekmēšanas stratēģijas – gan motīvus, gan stimulus, jo uz katru darbinieku tie iedarbojas atšķirīgi. Ietekme ir atkarīga no tā, kādā Maslova piramīdas līmenī darbinieks šajā brīdī atrodas un kā notiek izaugsme jeb kustība pa vertikāli.

Atceries – jo zemāk darbinieks atrodas, jo lielāka loma ir stimuliem – atalgojumam, kontrolei un sodam. Jo augstāk, jo lielāka kļūst motīvu ietekme uz sasniegto rezultātu – atzinībai, piederībai, personīgajai brīvībai.

Rezumējums. Ja esi vadītājs un gribi, lai komanda strādā efektīvāk – pieņem darbā pareizos, iesaisti, kontrolē, vairāk slavē, prasmīgāk kritizē un maksā daudz tiem, kas to ir pelnījuši!

Ieskaties! www.ccgroup.lv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s