Pārdošana. 3. sērija

Efektīva vadītāja 21 “JĀ!”

 1. Jāpiemeklē pareizie cilvēki pareizajās vietās
 2. Jāizvirza saprotami īstermiņa un ilgtermiņa mērķi
 3. Jāizvirza ambiciozi reāls pārdošanas plāns
 4. Jāiezīmē skaidri spēles noteikumi un KPI
 5. Jāizskaidro procesi
 6. Jāiedod visi nepieciešamie instrumenti
 7. Jārada uz izaugsmi orientēta vide
 8. Jāiedrošina un jārāda praktisks piemērs
 9. Jāizrāda interesi par darbinieku panākumiem un neveiksmēm
 10. Jādod iespēja nopelnīt
 11. Jādod rīcības brīvību
 12. Jāmaksā pēc padarītā
 13. Jāmāca un jāveicina profesionālā izaugsme
 14. Jāizaicina un jāliek sevi pierādīt
 15. Jāpaaugstina amatā
 16. Jāiesaista lēmumu pieņemšanā
 17. Jāuzticas ar priekšapmaksu
 18. Jāizsaka atzinību tiklīdz ir šāds iemesls
 19. Jāsoda, ja tas ir pelnīti
 20. Jānovērtē progress
 21. Jānosvin kopīgas uzvaras

Ieskaties!

ĪSSAVAIENOJUMS 11.0

Unikālas pārdošanas un personīgās izcilības sistēma

http://www.ccgroup.lv/issavienojums

PANĀKUMU MODELĒŠANA

Apziņas stāvokļa un panākumu stratēģiju izveide

http://www.ccgroup.lv/panakumi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s