FRAMING JEB APZIŅAS PAPLAŠINĀŠANA

Tas nav noslēpums. Ik vienam no mums ir savi rāmji, savas apziņas robežas un domāšanas plašums. Ierastie un saprotamie rāmji, kādos mēs uztveram informāciju, kādos rīkojamies un komunicējam. Rāmji, kas neļauj sasniegt vairāk un skatīties plašāk. 

Jāsaprot, ka pozitīvas pārmaiņas atrodas ārpusē! 

Viens no veidiem kā paplašināt apziņu – izmantot noteiktas valodas konstrukcijas un stratēģijas. Strukturēti un secīgi jautājumi maina gan komunikatora, gan viņa sarunas partnera šī brīža realitāti! Pārmaiņas notiek brīžos, kad tiek meklētas atbildes un izvērtētas emocijas!

FANTĀZIJU RĀMIS

Iedomājies, ka…
Kas notiktu, ja…?
Kā būtu, ja…?
Kas mainītos, ja…?
Ja pieņemam, ka…

KONTRASTU RĀMIS

Protams. Var arī tā… Un kādas vēl ir alternatīvas…?
Atšķirībā no…
Tu vari darīt X. Un vari arī darīt Y. Kāda ir tava izvēle?
Un kā tu nosauktu pretstatu šai sajūtai…?
Ko tu vēlies tā vietā…?

ATKĀRTOŠANAS RĀMIS

Tātad, tu vēlies, lai…
Ja es pareizi sapratu, tad…
Ļauj man precizēt…
Vispirms mēs izrunājām…, pēc tam…un noslēgumā…
Atgriežoties pie būtiskākā…Tātad, tu vēlies…

PIERĀDĪJUMU UN FAKTU RĀMIS

Kā tu to zini?
Kas par to liecina?
Kurā brīdī tieši tas notiek?
Kas notiek pēc tam?
Kā tu to izskaidrotu?

ATVĒRTAIS RĀMIS

Ko tu par to domā?
Kāds ir tavs vērtējums?
Kā to raksturotu?
Ko tev nozīmē…? 
Kas tavā dzīvē ir mainījies pa šo laiku?
Kur ir tava atbildība?

CĒLOŅU UN SEKU RĀMIS

Ko tieši tu darīji, pirms tas notika?
Ko šis cilvēks vēlējās panākt?
Kāda bija tava reakcija?
Kā tev šķiet, kas izraisīja šādu rīcību?
Ko tu nākamreiz darīsi citādāk?

SISTĒMISKAIS RĀMIS

Kā tu vērtē šo emociju/notikumu virknējumu?
Kādas kopsakarības tu saskati?
Kā šī emocija/notikums ietekmē tavu dzīvi?
Kurus cilvēkus vēl tas ietekmē?
Kādi apstākļi to ir veicinājuši?
Kā to var nākotnē novērst?

Pievērs uzmanību. Darot ierasto darbu ierastā veidā, mēs saņemam ierasto rezultātu! Taču panākumi atrodas ārpusē! Tā Einšteins.

Ieskaties!

💥www.ccgroup.lv/issavienojums💥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s