Būt vadītājam

chart.pngKo nozīmē, būt vadītājam.

Nav noslēpums, ka par pārdošanas vadītājiem, visbiežāk, ieceļ labākos pārdevējus. Un nereti viņiem ir tikai aptuvena nojausma par to, kas jādara vadītājam, jo pašiem par pārsteigumu viņi ir nokļuvuši frontes līnijas otrā pusē. Rezultātā uzņēmums zaudē izcilu pārdevēju un iegūst nekam nederīgu vadītāju. Vismaz uz kādu laiku, kamēr darbinieks “apgreido” savu profesionālo sniegumu.

Jautājums, vai uzņēmums ir gatavs gaidīt 6 – 8 mēnešus, kas nepieciešami, lai jaunais vadītājs sasniegtu nepieciešamo efektivitātes līmeni? Mans padoms biznesa īpašniekiem – jau savlaicīgi atlasīt perspektīvākos kandidātus un dot viņiem iespēju soli pa solim apgūt visas efektīvam vadītājam nepieciešamākās kompetences.

Attēlā zemāk ir efektīva vadītāja Maslova piramīda, proti, tās pamatnē atrodas paši svarīgākie un nozīmīgākie elementi, kas ietekmē vadītāja darba efektivitāti. Ar tiem tad arī ir jāsāk.

1.Līmenis – izdarīt lietas.
• Ikdienas procesu plānošana. Kas jādara? Kāpēc jādara? Kādā secībā?
• Pienākumu un atbildības sadale. Kas dara ko? Kāpēc?
• Lēmumu pieņemšana un to izpilde. Kā norisinās biznesa procesi uzņēmuma ietvaros?  Kurš būs atbildīgs par rezultātu katrā no posmiem? Kādas ir lēmumu ieviešanas procedūras?
• Kontrole. Kā tiks nodrošināta darba kvalitātes kontrole? Kādi būs progresa atskaites punkti jeb KPI?

2. Līmenis – veicināt darbinieku izaugsmi.
• Motivēšana. Kādā veidā tiks veicināta komandas darba efektivitāte?
• Iekšējo resursu attīstīšana. Kādā veidā tiks izvērts un attīstīts darbinieku iekšējais potenciāls? Kā notiks apmācību process?
• Iesaiste. Kā panākt ikviena darbinieka iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā? Kā darbiniekiem radīt lojalitāti un piederības sajūtu uzņēmumam?

3. Līmenis – attīstīt sevi.
Stratēģiskā plānošana un datu analīze. Kā mainās biznesa vide? Kādas būs nākotnes līdera kompetences?  Kas jādara uzņēmumam, lai saglabātu konkurent spēju?
Pašizaugme. Kas jādara, lai kļūtu par izcilu vadītāju? Kas ir mani profesionālie mērķi? Kur ir manu spēju robežas?

4. Līmenis – radīt sekotājus.
Līderisms. Ko nozīmē, būt līderim? Kā panākt darbinieku cieņu un atzinību? Kā nodrošināt darba vidi, kas iedvesmo? Kā panākt savu ideju realizēšanu caur citiem cilvēkiem?

Šie ir svarīgākie jautājumi, uz kuriem vadītajam ir jāspēj atrast atbildes. Un šī ir arī viena no būtiskākajām atziņām, ko esmu guvis no savas vadītāja pieredzes – komandas panākumi nerodas ofisā pie atskaitēm un cipariem, bet gan pie klientiem un kopā ar pārdevējiem. Tur, ārā ir atbildes. Atliek vien aiziet un pajautāt, un, soli pa solim, kāpt uz augšu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s