Tavas iespējas

Meistars teica māceklim: „Rūpīgi paskaties apkārt un atrodi istabā brūnas krāsas priekšmetus!” Māceklis paskatījās, un viņa skatiens uzmeklēja grāmatu skapi, puķu podu, rakstāmgaldu un citus.